תנאי שימוש

קבוצת מנרב

עודכן לאחרונה: יולי 2023

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קבוצת מנרב בע"מ וחברות הבנות שלה  ("מנרב" או "הקבוצה") בכתובת: www.minrav.co.il או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע הקבוצה ("האתר").תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לכלל המגדרים כאחד.

שימוש באתר – גלישה וכל שימוש אחר שהוא (לרבות, עיון בלוח המשרות, פניות למנרב, וכיוצ"ב), כפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש").

תנאי השימוש כוללים מדיניות פרטיות שמצורפת להם ושמהווה חלק בלתי נפרד מהם.

נא קרא את תנאי השימוש (כולל מדיניות הפרטיות) בעיון בטרם תשתמש באתר, שכן הם מהווים חוזה מחייב בינך לבין מנרב ושימושך באתר מעיד על הסכמתך להם.

נא חזור וקרא אותם מעת לעת משום שתנאיהם עשויים להשתנות (מנרב תדאג לעדכן בכותרת תנאי השימוש את המועד האחרון שבו נעשה בהם שינוי).

ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש עליך להימנע מכל שימוש באתר.

 

האתר

 • האתר הוא אתר מידע, המתעדכן מעת לעת, אודות הקבוצה ופעילותה, יצירת קשר ומשרות דרושים (בכפוף לתנאי השימוש וכן לכל הודעה, הבהרה או תנאים מיוחדים, ככל שיהיו).
 • האתר מיועד לעסקים, עוסקים ולאנשים פרטיים המחפשים מידע אודות מנרב.
 • האתר מוצע לשימוש כפי שהוא. הגם שהקבוצה נוקטת אמצעים על מנת שהאתר יהיה זמין, נגיש, נקי מליקויים, משיבושים טכנולוגים או מטעויות בתכנים, בכל עת, היכולת המעשית לעשות כן היא מוגבלת. מנרב (וכל מי מטעמן, לרבות בעליהן, מנהליהן, עובדיהן וכיוצ"ב) לא תהא אחראית לכל ליקוי, שיבוש או טעות באתר ובתכנים שבו, לרבות חוסר היכולת להשתמש באתר בין בכלל ובין לזמן מסוים.

 

שימוש באתר

 • שימוש באתר מותר רק למטרות להן הוא נועד ובכפוף להוראות תנאי השימוש. מנרב שומרת על מלוא זכויותיה כלפי משתמשים שיפרו הוראות תנאי השימוש. בכלל זאת הקבוצה תהא רשאית, אך לא חייבת להשהות או לחסום גישת משתמשים לאתר או לאיזה מהשירותים המסופקים בו.
 • גלישה באתר – גלישה באתר אינה כרוכה ברישום והשימוש בה מותר בכפוף לתנאי השימוש.
 • פניה לקבוצה – ניתן לפנות לקבוצה באמצעות כלי תקשור מרחוק כפי שמתפרסם באתר. הטיפול במידע שיימסר לקבוצה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.

 

קניין רוחני

 • מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות קוד האתר התכנים המתפרסמים בו, ושמות וסימני המסחר של מנרב, הינם בבעלות הקבוצה או בבעלות צדדים שלישיים שהתירו לקבוצה להשתמש בהם.
 • זכויות קניין רוחני – לרבות: פטנטים ובקשות לפטנטים, זכות יוצרים, שמות וסימני מסחר, שם מתחם, סודות מסחר, מדגמים וכל זכות קניין רוחני אחרת רשומה, שאינו רשומה או שהיא ברת רישום, בישראל או בכל מקום אחר בעולם. תכנים – לרבות נתונים ויצירות בכל צורת ביטוי שהיא (וידאו, אודיו, תמונות, טסט וכו') .
 • התכנים שבאתר הם לשימוש עצמי בלבד. אין להעתיק את תכני האתר או לבצע כל פעולה שיש בה להפר את זכויות הקניין הרוחני של מנרב באתר. בכלל זאת אין להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את התכנים, או חלק מהם, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב של מנרב.
 • חל איסור לבצע כל פעולה שהיא שעלולה לשבש את פעילות האתר או לחשוף מידע אודות משתמשים באתר לרבות: ביצוע מתקפות, העלאת קוד זדוני, החדרת רוגלות או נוזקות, בכל אופן שהוא לרבות תוך שימוש בכלי הפניה לקבוצה באמצעות האתר.
 • הקבוצה מכבדת זכויות צדדים שלישיים. ככל שאתה סבור שתוכן מסוים שמתפרסם באתר מפר את זכויותיך נא פנה לקבוצה באיזה מאמצעי הקשר המפורסמים באתר ופנייתך תטופל בהקדם הסביר.

 

מודעות דרושים באתר

תכנים אודות משרות דרושים המתפרסמים מעת לעת באתר, מיועדים לכלל המגזרים והמגדרים כאחד. מנרב מקפידה על יחס שוויוני לכל ועושה מאמצים על מנת לשקף זאת. ככל שאתם סבורים שפרסום מסוים אינו תקין או נאות אנא פנו אלינו על מנת שנוכל לברר ולתקן במידת הצורך.

 

קישורים

 • האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי צדדים שלישיים.
 • הקישורים מיועדים להקל על גלישה ברשת האינטרנט. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטה או בפיקוח של הקבוצה ולא תהא לה כל אחריות להם. בכלל זאת: הקבוצה אינה אחראית לתכנים (לרבות נכונותם), או לכלים שבאתרי צדדים שלישיים (לרבות נגישותם); הקבוצה אינה מתחייבת שהקישורים יהיו תקינים בכל עת ואכן יובילו לאתרי צדדים שלישיים; אין בהכללת קישורים באתר משום המלצה, חיווי דעה, עידוד או על כל מצג מצד הקבוצה בקשר עם אתרי צדדים שלישיים לרבות המידע המתפרסם בהם והשירותים המסופקים בהם.

 

שונות

 • הקבוצה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי השימוש. הודעה על שינוי תתפרסם באתר (באמצעות עדכון מועד 'עדכון אחרון' כאמור בפתח תנאי השימוש) מעת לעת.
 • על השימוש באתר לרבות כל עניין בקשר עם תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינית ישראל בלבד (ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם השימוש באתר.