בית כנסת החורבה - ירושלים - מנרב

בית כנסת החורבה – ירושלים

ירושלים

תחילה וסיום הפרויקט: 2006-2010
משך הפרויקט: כ-48 חודש.
מיקום: ירושלים.
שם המזמין: החברה לפיתוח הרובע היהודי.
ערך כספי: כ-30 מיליון ש"ח.
גודל הפרויקט: כ-400 מ"ר
תאור הפרויקט ופרטי ביצוע:
שחזור והקמת בית כנסת החורבה ברובע היהודי בירושלים בצורה ובגיאומטריה של המבנה המקורי. בית הכנסת המשוחזר משתרע על שטח של כ-400 מ”ר וכולל קומת מרתף, קומת כניסה, מבואה, אולם תפילה ועזרת נשים. בשל חשיבותו ההיסטורית של המבנה ורגישות דתית מיוחדת נדרשה עבודת שחזור מאוד מדוקדקת תוך נאמנות לפרטי ביצוע מקוריים. מבחינה הנדסית מדובר בפרויקט מסובך מבטון מזוין עם חיפוי ופרטי אבן שכלל, בין השאר, פירוק אבן באופן מבוקר מקירות קיימים והחזרתה לאחר בניית שלד הבטון. כמו כן, בשל תנאי גישה ולוגיסטיקה קשים חלק משמעותי מהעבודות בוצעו באופן ידני.

Other projects you might like: