קרית הרכבת - לוד - מנרב

קרית הרכבת – לוד

לוד

תחילה וסיום הפרוייקט: 2013-2015
משך הפרוייקט: כ-30 חודש.
מיקום: לוד.
שם המזמין: רכבת ישראל.
ערך כספי: כ-180 מיליון ש"ח.
גודל הפרוייקט: כ-30,000 מ”ר.
תאור הפרוייקט ופרטי ביצוע:
בניין משרדים עבור הנהלת רכבת ישראל הכולל 8 קומות משרדים בשטח של כ 2,200 מ"ר לקומה, קומת כנסה הכוללת לובי כניסה, מרכז תדמית ומורשת , מטבח וחדר אוכל, אודיטוריום ומבנה בידוק לתחנת הרכבת ושתי קומות תת קרקעיות המיועדות לחניון ומכלולי הפיקוד של הרכבת, וכן חניה פתוחה ועבודות פיתוח. אדריכלות מבנה מודרנית הכוללת שלוב של עבודות בטון, קונסטרוקציות פלדה וקירות זכוכית.

Other projects you might like: