בסיס צבאי 81 - להבים - מנרב

בסיס צבאי 81 – להבים

להבים

תחילה וסיום הפרויקט: 2001-2003
משך הפרויקט: כ-32 חודש.
מיקום: להבים.
שם המזמין: חיל הנדסה של הצבא האמריקאי.
ערך כספי: כ-200 מיליון ש"ח.
גודל הפרויקט: כ-40,000 מ”ר
תאור הפרויקט ופרטי ביצוע:
במועד הקמתו היווה הפרויקט את אחד ממתקני האימונים המתקדמים ביותר בעולם המערבי. הפרויקט כולל אולמות הדרכה, תשתיות, כבישים, מבנים ומערכות, מתקן לאימון צניחה הגדול ביותר בישראל, מרכז לוגיסטיקה, אולמות ספורט ומרכז רווחה.

Other projects you might like: