מעונות הסטודנטים - ירושלים - מנרב

מעונות הסטודנטים – ירושלים

ירושלים

תחילה וסיום הפרויקט: 2005-2007
משך הפרויקט: כ-20 חודש.
מיקום: ירושלים
שם המזמין: מדינת ישראל – משרד האוצר.
ערך כספי: כ-200 מיליון ש"ח.
גודל הפרויקט: כ-40,000 מ”ר
תאור הפרויקט ופרטי ביצוע:
הקמה של כפר סטודנטים עבור האוניברסיטה העברית. הפרוייקט כלל הקמה של בניינים המשמשים מעונות סטודנטים וכוללים כ-1,600 מיטות בבניינים גבוהים, וכן עבודות תשתית, כבישים ופיתוח נרחבות. המבנה נבנה בלוח זמנים קצר תוך שימוש באלמנטים מתועשים ובתכנון לוגיסטי מדוקדק.
הפרויקט התבצע בשותפות עם דניה סיבוס.

Other projects you might like: