רכבת נתב"ג — מודיעין - מנרב

רכבת נתב"ג — מודיעין

נתב"ג - מודיעין

תחילה וסיום הפרויקט: 2004-2006
משך הפרויקט: כ-30 חודש.
שם המזמין: רכבת ישראל.
ערך כספי: 120 מיליון ש"ח.
תאור הפרויקט ופרטי ביצוע:
ביצוע שלושה גשרי רכבת באורך כולל של 1,160 מ”א, תשתית מסילה ופיתוח מיוחד באזור מחלף לוד. הגשרים שהוקמו הינם גשרי קורות בעלי 10 מפתחים גדולים מאוד באורך 33 מ"א כל אחד. הגשרים הוקמו בטכנולוגיות מתקדמת בשיטת דחיקה ובשיטת דריכת קדם משולב עם דריכת אתר.

Other projects you might like: