קריית הממשלה - תל אביב - מנרב

קריית הממשלה – תל אביב

תל אביב

תחילה וסיום הפרוייקט: 2000-2007
משך הפרוייקט: כ-36 חודש.
מיקום: תל אביב.
שם המזמין: מדינת ישראל – משרד האוצר.
ערך כספי: כ-350 מיליון ש"ח.
גודל הפרוייקט: שטח כללי של כ-129,000 מ”ר.
תאור הפרוייקט ופרטי ביצוע:
תכנון וביצוע של בניין משרדי ממשלה בתל אביב. הפרוייקט כולל מבנה בן 37 קומות, חניון תת קרקעי בן 6 קומות, ו-2 קומות כניסה הכוללות חנויות ומסעדות בטכניקה ייחודית המשלבת בטון ופלדה. עבודות ההקמה כללו תקרות בטון על גבי קונסטרוקצית פלדה מורכבת, חזיתות מאלמנטי בטון טרום אדריכלי וביצוע מלא של כל המערכות.
הפרוייקט התבצע בשותפות עם חברת דניה סיבוס.

Other projects you might like: