מתקני טיהור שפכים - מנרב

מתקני טיהור שפכים

ישראל

נתב"ג:
באר שבע:
נתניה:
רמת השרון:
אשדוד:
שפד"ן:
היקף:
כולל בניה והפעלה — 2029-2005
כולל בניה והפעלה — 2025-2002
כולל בניה והפעלה — 1993-2008
בניה והפעלה של שנתיים — 1994
בניה בלבד — 1998-2001
בניה בלבד
250 מיליון ש"ח

Other projects you might like: