מפעל התפלת מי ים - אשדוד - מנרב

מפעל התפלת מי ים – אשדוד

אשדוד

תחילה וסיום הפרויקט: 2011-2014
משך הפרויקט: כ-30 חודש.
מיקום: אזור התעשייה הצפוני, אשדוד.
שם המזמין: מקורות ייזום בע"מ.
ערך כספי: כ-1.43 מיליארד שקל.
תאור הפרויקט ופרטי ביצוע: הפרויקט כולל תכנון, רכש והקמה של מפעל התפלת מי-ים בעל כושר ייצור של 100,000,000 מ"ק בשנה בטכנולוגיה ייחודית וחדשנית למפעל התפלה בסדר גודל שכזה. המפעל המוקם הינו אחד מתוך כמה בודדים בגודל זה הקיימים היום בעולם.
במסגרת הפרויקט מבוצעות עבודות הנדסה אזרחית הכוללות עבודות במספר אזורי עבודה שונים בעלי מורכבות עבודה יחודית: תחנת שאיבה המצויה בקרבת החוף וכוללת עבודות בסביבה רטובה, הנחת צינור מקשר יבשתי אשר חלקו העיקרי מבוצע באמצעות דחיקה בעומקים משתנים. הקמת מפעל ההתפלה המתפרס ע"פ שטח נרחב וכולל בתוכו מספר רב של מבנים פונקציונליים שונים המהווים בסיס להתקנת המערכות האלקטרו-מכאניות השונות. עוד מבוצעות במסגרת הפרויקט עבודות ימיות הכוללות הקמת מבנים ימיים והנחה בים של צינורות הקליטה והפליטה הדרושים לצורך הובלת מי הים למתקן ההתפלה וממנו. כמו כן כולל הפרויקט רכש והתקנה של ציוד ומערכות אלקטרו מכניות בהיקף כולל של כ-800 מליון ש"ח. הפרויקט מבוצע בשותפות עם חברה מקבוצת Sadit הספרדית.

Other projects you might like: