מנהרת הרכבת המהירה לירושלים - מנרב

מנהרת הרכבת המהירה לירושלים

לטרון

תחילה וסיום הפרויקט: 2011-2014
משך הפרויקט: כ-40 חודש.
מיקום: לטרון
שם המזמין: רכבת ישראל.
ערך כספי: כ-565 מיליון ש"ח.
תאור הפרויקט פרטי ביצוע:
צמד מנהרות תת קרקעיות מקבילות באורך של כ-3.5 ק”מ כל אחת ומנהרות מקשרות באורך של כ-350 מ”ר.
פרויקט עם אתגרים הנדסיים יוצאי דופן. הכרייה התת קרקעית של המנהרות נעשית באמצעות מכונת כריה TBM מסוג SHIELDEPB. כריית המנהרות המקשרות תתבצע בשיטה קונוונציונלית.
העבודות בפרויקט מבוצעות בשותפות עם החברה הרוסית MOSCOW METROSTROY.

Other projects you might like: