גשר לכיש - אשדוד - מנרב

גשר לכיש – אשדוד

אשדוד

תחילה וסיום הפרויקט: 2002-2005
משך הפרויקט: כ-36 חודש.
שם המזמין: רשות הנמלים והרכבות.
ערך כספי: כ-20 מליון ש"ח.
תאור הפרויקט ופרטי ביצוע:
גשר בשטח של כ-5,200 מ”ר בעל 11 מפתחים לא זהים וסלילת כביש המשך באורך של כ-1,700 מ’ כולל עבודות עפר, תאורה ותשתיות, ניקוז ופיתוח. עבודות בטונים מורכבות, קורות מבטון דרוך בראשי העמודים, כרכובים טרומיים ויציקת קורת שפה כנגד הכרכובים.

Other projects you might like: