בית אביחי - ירושלים - מנרב

בית אביחי – ירושלים

ירושלים

תחילה וסיום הפרויקט: 2003-2006
משך הפרויקט: כ-40 חודש.
מיקום: ירושלים.
שם המזמין: קרן אביחי ישראל.
ערך כספי: כ-70 מיליון ש"ח.
גודל הפרויקט: כ-18,500 מ”ר.
תאור הפרויקט ופרטי ביצוע:
מרכז תרבות ישראלי הכולל 4 קומות משרדים, חדרי סמינר, ספריה, בית כנסת, אודיטוריום, חניון בן 5 קומות, קומות שירות וחדרים טכניים ופיתוח סביבתי הכולל חצרות, גינון ומתחם של קפטריה. הפרויקט ממוקם באזור התרבותי של ירושלים, צמוד לבית הכנסת ישורון, וכולל מבנה ייחודי המשלב אלמנטים של אבן טבעית, מתכת ובטון אדריכלי ברמות גימור ופרטי ביצוע מיוחדים ומורכבים.

Other projects you might like: