ירושלים - רח' הנטקה - מנרב

ירושלים – רח' הנטקה

ירושלים

פרויקט פינוי בינוי הממוקם ברחוב הנטקה 78-84 בשכונת קרית יובל בירושלים.
בפרויקט 138 יח"ד קיימות ב 4 בניינים אשר במקומם יוקמו 4 מגדלים חדשים בגובה של 24 קומות מעל רחוב הנטקה עם שטח ציבורי פתוח במרכז המתחם ושטחי מסחר אשר ישמשו את תושבי השכונה המתחדשת.
הפרויקט קיבל את סבסוד משרד הבינוי והשיכון במסגרת "קול קורא" שהופץ ליזמים הפועלים בירושלים כאשר המתחם קיבל הכרזה ראשונית של משרד הבינוי והשיכון.
הבניינים החדשים יכללו סה"כ 500 יח"ד ושטחי מסחר בתמהיל דירות מגוון. הפרויקט יהנה ברובו מנוף פתוח לשכונת עין כרם ומצדו המזרחי לכיוון מרכז העיר.
התוכנית קיבלה אישור הפורום התכנוני המשולב בירושלים (מקומית, מחוזית ומשב"ש).

Other projects you might like: