גשר 6 - מנרב

גשר 6

לטרון

תחילה וסיום הפרויקט: 2005-2008
משך הפרויקט: כ-36 חודש.
מיקום: לטרון.
שם המזמין: רכבת ישראל.
ערך כספי: 125 מיליון ש"ח.
תאור הפרויקט ופרטי ביצוע:
שני גשרי רכבת באורך של 1,200 מ’ ורוחב של 7.4 מ' כל אחד המונחים על 24 עמודי ענק במפתחים של 55 מ’ כל אחד ובגבהים של 30-35. יציקות הבטון בפרויקט בוצעו באמצעות מערכת תבניות הידראוליות מתקדמות ומתנייעת (תבניות MSS).

Other projects you might like: