קניון הדר תלפיות - ירושלים

תחילה וסיום הפרויקט: 1999-2001
מיקום: ירושלים.
שם המזמין: קו אופ - הריבוע הכחול.
ערך כספי: כ-50 מיליון ש''ח.
גודל הפרויקט: כ-40,000 מ”ר.
תאור הפרויקט: מרכז מסחרי גדול עם מאות מקומות חניה.