מעונות הסטודנטים - ירושלים

תחילה וסיום הפרויקט: 2005-2007
משך הפרויקט: כ-20 חודש.
מיקום: ירושלים
שם המזמין: מדינת ישראל - משרד האוצר.
ערך כספי: כ-200 מיליון ש''ח.
גודל הפרויקט: כ-40,000 מ”ר
תאור הפרויקט ופרטי ביצוע:
הקמה של כפר סטודנטים עבור האוניברסיטה העברית. הפרוייקט כלל הקמה של בניינים המשמשים מעונות סטודנטים וכוללים כ-1,600 מיטות בבניינים גבוהים, וכן עבודות תשתית, כבישים ופיתוח נרחבות. המבנה נבנה בלוח זמנים קצר תוך שימוש באלמנטים מתועשים ובתכנון לוגיסטי מדוקדק.
הפרויקט התבצע בשותפות עם דניה סיבוס.